Professional Work

Farmers Marts (R. G. Jones) Ltd was established in 1953 and operates over the Meirionnydd and surrounding area. Our head office is located in Dolgellau with livestock markets at Dolgellau, Bala and Machynlleth.  We offer a range of professional services, including the following:

·         Valuations for all Purposes - Tax, Probate, Transfer, Insurance etc

·         Claims for Pipelines, Cables and Compulsory Purchase

·         Sale of Land and Dwellings

·         Letting of Land and Dwellings

·         Furniture Sales with Full House Clearance Service

·         Advice on Basic Payment Scheme

Please contact one of our Team


Sefydlwyd cwmni Farmers Marts (R G Jones) Cyf yn 1953 a rydym yn gweithredu drwy Sir Feirionnydd a’r ardaloedd cyfagos.  Mae ein Prif Swyddfa yn Nolgellau gyda Marchnadoedd yn Dolgellau, Y Bala a Machynlleth. Rydym yn cynnig y gwasanaethau canlynol:

·         Prisiadau at bob pwrpas - Treth, Profiant, Trosglwyddo, Yswiriant etc

·         Hawliadau Pibellau, Gwifrau a Phryniant Gorfodol

·         Gwerthu, tiroedd a thai

·         Gosod Tiroedd a Thai

·         Arwerthiannau Dodrefn a gwasanaeth Clirio Tai

·         Cyngor ar y Taliad Sengl

Cysylltwch a un o’m Tim