Meet the Team

Rhys Davies

B.Sc(Hons) MRICS FAAV N.Sch.

Prif Weithredwr
Chief Executive

Mobile: 07773 484 190

Glyn JarrettPrif Arwerthwr Gwartheg a Wyn Tew

Senior Auctioneer Cattle and Fat Lambs

Mobile: 07876 657 493

W. Richard Jones

FLAA, FRAgs

Prif Arwerthwr Defaid ac Wyn Tew, Asiant Tir a Phrisiwr
Senior Auctioneer, Land Agent & Valuer.

Mobile: 07712 199 543

Huw Myfyr Griffith

MRICS FAAV


Rural Chartered Surveyor and RICS Registered Valuer

Auctioneer

Mobile: 07506 083 459

Office: 01678 520 495

Dylan Davies


Graddolwr a Chydlynydd
Cynllun Wyn i Ladd Dy
Grader & Lamb Procurement
Co-Ordinator

Mobile: 
07712 199 544

Trebor Ll EvansRheolwr Credyd
Credit Controller

Office : 01341 422334

Haulwen T Jones


Prif Glerc Marchnad a Chynghorydd Cynllun Taliad Sylfaenol
Senior Market Clerk and Basic Payment Scheme Advisor


Mobile: 07712 199 542

Phil Evans


Clerc Cyllid & Swyddog Iechyd a Diogelwch
Finance Clerk & Health and Safety Officer
Office: 
01341 422 334

Bronwen Rowlands


Rheolwr Swydddfa
Office Manager


Office: 
01341 422 334 | 01341 422 789

Eleri Evans

Finance Officer
Office: 01341 422334

Dafydd Davies

Office:  01341 422334