Amdanom / About us

Sefydlwyd cwmni Farmers Marts (R G Jones) Cyf yn 1953 a rydym yn gweithredu drwy Sir Feirionnydd a’r ardaloedd cyfagos.  Mae ein Prif Swyddfa yn Nolgellau gyda Marchnadoedd yn Y Bala a Machynlleth. Rydym yn cynnig y gwasanaethau canlynol:

 • Prisiadau at bob pwrpas - Treth, Profiant, Trosglwyddo, Yswiriant etc
 • Hawliadau Pibellau, Gwifrau a Phryniant Gorfodol
 • Gosod Tiroedd a Thai
 • Arwerthiannau Dodrefn a gwasanaeth Clirio Tai
 • Cyngor ar y Taliad Sylfaenol

Farmers Marts (R. G. Jones) Ltd. The company was established in 1953 and operates over the Meirionnydd and surrounding area. Our head office is located in Dolgellau and livestock markets at Bala and Machynlleth.  we also offer the following services:

 • Valuations for all Purposes - Tax, Probate, Transfer, Insurance etc
 • Claims for Pipelines, Cables and Compulsory Purchase
 • Letting of Land and Dwellings
 • Furniture Sales with Full House Clearance Service
 • Advice on Basic Payment Scheme

Cwrdd y Tim / Meet The Team


 • Rhys Davies
  B.Sc(Hons) MRICS FAAV N.Sch. 
 • RICS Registered Valuer 

  Prif Weithredwr
  Chief Executive


  Mobile:  07773 484 190            

Glyn Jarrett

Prif Arwerthwr Gwartheg a Wyn Tew
Senior Auctioneer Cattle and Fat Lambs


Mobile: 07876 657 493

Trebor Ll Evans 

Rheolwr Credyd
Credit Controller


Office : 01341 422334


Derek W Evans

Clerc Marchnad & Dodrefn
Market & Furniture Sale Clerk

Office: 01341 422 334

Dylan Davies

Graddolwr a Chydlynydd
Cynllun Wyn i Ladd Dy
Grader & Lamb Procurement Co-Ordinator


Mobile: 07712 199 544

W. Richard Jones
FLAA, FRAgs 

Prif Arwerthwr Defaid ac Wyn Tew, Asiant Tir a Phrisiwr / Senior Auctioneer, Land Agent & Valuer.Mobile: 07712 199 543

Haulwen T Jones

Prif Glerc Marchnad a Chynghorydd Cynllun Taliad Sylfaenol/Senior Market Clerk and Basic Payment Scheme Advisor

Mobile: 07712 199 542

Phil Evans

Clerc Cyllid & Swyddog Iechyd a Diogelwch
Finance Clerk & Health and Safety Officer

Office: 
01341 422 334

Sarah Vaughan Williams

Syrfewr Gwledig/Rural Surveyor

Office: 01341 422334/422789

           
           

           

  Bronwen Rowlands

Rheolwr Swydddfa/Office Manager

Office:  01341 422334/422789